Biz Kimiz?

GMP BİLGİSAYAR müşterilerinin bilgi sistem teknolojileri ile ilgili altyapı, donanım ve yazılım konusundaki taleplerini karşılayabilmek için çözümler sunan orta ölçekli bir teknoloji firmasıdır. Görevimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını onlarla birlikte tam ve doğru olarak tespit ederek kaliteli, sürdürülebilir ve katma değer yaratan çözümler üretmektir. En önemli özelliğimiz ihtiyaçları doğru analiz ederek kısa zamanda tatmin edici çözümler üretmek ve müşterilerimizle ilişkilerimizi samimi, sıcak ve dürüst bir şekilde sürekli olarak devam ettirmektir.

Vizyonumuz

Ülkemizin en başarılı ve en saygın bilişim şirketlerinden birisi olmak için bugünü dünden, yarını ise bugünden daha etkin kılarak sürekli bir şekilde işimizi büyütmek ve geliştirmektir.

Misyonumuz

Kamu ve özel sektördeki müşterilerimize, hızla gelişen bilgi teknolojileri ve güvenliği konusunda, dünyaya paralel en güncel, en doğru ve en güvenilir çözümleri sunarak etkinlik ve verimliliklerini artırmalarına katkıda bulunmaktır.

Politikamız

En Üst Düzeyde Müşteri Memnuniyetini Sağlayarak, Sürekli İyileşmeyi Ön Planda Tutmak, Yasal Mevzuat Ve Teknik Şartnamelere Uygun Çalişmak, Aldığımız İşleri Zamanında Bitirmek, Çalişanlarimizin Sürekli Gelişmesi İçin Şirket İçinde Ve Dışında Kalite Ve Çevre İle İlgili Eğitim Ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Organize Etmek, Tüm Çalışanların Yönetime Tam Katılımını Sağlamak, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemimizi Sürekli İyileştirmek,Çevre Kirlenmesine Etki Eden Şirket İçi Ve Dişi Etkenleri En Aza İndirmek, Kaynakları Etkin Ve Akılcı Bir Şekilde Kullanmak, Geri Dönüşüm Teknolojisi Uygulamak, Bu Tür Faaliyetlere Destek Vermek, Mevcut Yasalardan Doğan Yükümlülükleri Yerine Getirerek, Bütün Faaliyet Sahalarinda Çevre Bilincini Sistematik Ve Düzenli Bir Şekilde Sağlamak Üzere Kalite, ve Çevre Yönetim Sistemini Benimsemek Ve Gereklerini Yerine Getirmek, Şirketimizin Kalite Ve Çevre Politikasıdır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Firmamız “Bilgisayar, Yazılım, Elektronik ve Telekomünikasyon Donanımlarının ve Büro Ekipmanlarının Toptan Satış ve Servis Hizmeti” alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlamak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli finansmanda sağlanacaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır. Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır. Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır. Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır. Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

Bizimle iletişime geçin

info@gmpbilgisayar.com